Menu

Peace of mind

"พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ..."  สดุดี 23:3

             แกะที่เลี้ยงดูอย่างดี อ้วนพี ไม่ได้ตัดขนให้มัน มันจะมีน้ำหนักตัวมาก เส้นทางที่แกะ เดินบางครั้งผ่าถิ่นทุรกันดาร ทางไม่เรียบ แกะอาจสะดุดหินหรือหลุมล้มลงได้ แกะอ้วนพีล้ม แล้วลุกเอง ไม่ใหว ถ้าผู้เลี้ยงไม่มาช่วยพยุงให้ลุกขึ้นและนอนอยู่ที่นั้นนานอาจเสียชีวิตได้

             ผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะดูแลแกะของตนอย่างดี ถ้าพบว่าแกะของตนล้มลงเขาจะรีบไปพยุง ให้แกะนั้นลุกขึ้น และถ้าแกะนั้นบาดเจ็บเขาจะใส่บ่าแบกหามไปและช่วยรักษาความบาดเจ็บ จนหายดี

             ดาวิดพูดถึงตัวเขาเองที่เป็นแกะที่สะดุดล้มลง และพระเจ้าทรงเมตตา เมื่อครั้งเขาทำบาป ด้วยการแย่งภรรยาคนอื่นและใช้แผนร้ายฆ่าสามีของนาง พระเจ้าไม่พอพระทัยในการกระทำของเขา ที่เขาลืมตัวยอมให้ความใคร่แห่งกามารมณ์ครอบงำจิตใจ พระองค์ใช้ผู้รับใช้ของพระองค์มาเตือน และต่อว่าพฤติกรรมแห่งบาปนั้น

            ดาวิดสำนึกผิดเสียใจยอมรับการตีสอนจากพระเจ้า เขาโศกเศร้าใจ ร้องไห้ ขอความเมตตา จากพระเจ้า เขาเป็นเหมือนแกะที่สะดุดล้มลงมีบาดแผล ใจเป็นทุกข์อย่างหนัก รู้สึกว่าพระเจ้า อยู่ห่างไกล   ชีวิตขาดสันติสุข เมื่อพระเจ้าทรงเห็นดาวิดกลับใจกลับตัวอย่างจริงจัง พระองค์ทรง พยุงเขาขึ้นใหม่ พระองค์สมานแผลนำสันติสุขแห่งความรอดกลับคืนมา

             บทเรียนนี้สอนเรา อย่าประมาทลืมตัว หินสะดุดมีรอบข้าง ที่สำคัญอย่าสะดุดขาตนเอง คิดว่าตัวเองแน่แล้ว วันนั้นคือวันที่จะนำเราไปสู่การสะดุดล้มลง พระเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์ เป็นผู้เลี้ยงที่ดี พระองค์จะไม่ละแกะของพระองค์ และปล่อยให้ตายกลางแสงแดด แต่พระองค์ จะช่วยพยุงและเยียวยารักษาแผลจนกว่าจะหายแข็งแรง

             ชีวิตการเดินทางของผมตลอดหลายปี สะดุดหินก้อนใหญ่บ้าง เล็กบ้าง แม้จะไม่ได้พลาด ทำเหมือนดาวิด แต่ก็มีสิ่งผิดพลาดหลายครั้งหลายคราว ผมมีกำลังเดินอยู่ได้เพราะพระคุณของ พระองค์ชูกำลังทุกๆ วัน

            ถ้าจะมีใครสะดุดล้ม และมีบาดแผลหมดแรงลุกขึ้น จงเงยหน้าดูพระหัตถ์ของ พระเยซูคริสต์กำลังยื่นออกมาหาท่าน จงถ่อมใจลงรับการช่วยเหลือของพระองค์ พระองค์จะรักษาแผล เติมพลัง และเดินหน้าต่อไป

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top