tmn

ขอเชิญพี่น้องร่วมอมรมการเป็นพยานทางสายสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 9.00-15.00 น. ที่ห้อง 404 คริสตจักรร่มเย็น สอนโดย ศาสนาจารย์อลัน  จอห์นสัน ท่านจะได้รู้ว่าการเป็นพยานกับครอบครัว เพื่อนๆ และคนที่เรารักนั้น ไม่ได้ยากเลย
ค่าลงทะเบียน 150 บาท ติดต่อลงทะเบียนที่ 0-2318-4054-5