bible study 2018

ศูนย์การศึกษาคณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย ภาคพันธกิจร่มเย็น

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2018

ตั้งแต่บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2018

ดังรายวิชาที่ปรากฏดังต่อไปนี้

ชื่อวิชา

เริ่มเรียนวันที่

เวลาเรียน

ผู้สอน

GE3033

ประวัติศาสต์คริสตจักร

1 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม

18:30-21:30 น.
ทุกวัน พฤหัส-ศุกร์

ศจ.ดร.จิม โฮแซ็ค

MN3083

ผู้นำฝ่ายวิญญาณ

3 กุมภาพันธ์ –

17 มีนาคม

9:00-15:30 น.
ทุกวันเสาร์

ศจ.ดร.กรกฎ ดิษฐเจริญ

     bible study18

ค่าลงทะเบียน วิชาละ 450 บาท  

ค่านักศึกษาแรกเข้า 150 บาท(ฉพาะนักศึกษาใหม่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โต๊ะต้อนรับ ชั้น 1

หรือ คุณพิณศิริ นนทการ โทร. 02 318 4054-5 ต่อ 107

 (สามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้ง แบบเก็บหน่วยกิต หรือไม่เก็บหน่วยกิต)