Lady2018

            เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ตัวแทนครอบครัวสตรีคริสตจักรร่มเย็น จำนวน 22 คน  ได้เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการสามัคคีธรรมนอกสถานที่ร่วมกัน  และได้เยี่ยมเยียนพี่น้องในพันธกิจร่มเย็นโดยมีครูเมย์ ธนภรณ์ จิตรีเพิ่ม ผู้นำคริสตจักรร่มเย็นกาญจนบุรี และสมาชิกบางส่วนได้ให้การต้อนรับ ร่วมนมัสการและแบ่งปันพระพรกันและกันหลังจากนั้น ตัวแทนครอบครัวสตรีทั้งหมด ได้เดินทางไปยังบ้านศรีสวัสดิ์ตำบลวังต้ง ผืนป่าอุดมในชายแดนอำเภอเมืองกาญจนบุรี เลี้ยงอาหารและทำกิจกรรมกับเด็กกำพร้าในอุปปการะของมูลนิธิโรงเรียนหมู่บ้านเด็กนักเรียนซึ่งเป็นผู้นำการศึกษาทางเลือกแบบโฮมสกูล แห่งแรกในประเทศไทย

 

               ทริปนี้ได้รับพระพรมากมายทั้งผู้ไปเยี่ยมและเจ้าของสถานที่  มีเด็กกับเยาวชนในมูลนิธิโรงเรียนหมู่บ้านเด็กนักเรียนหลายคนเปิดใจต้อนรับข่าวประเสริฐซึ่งได้มอบหมายให้คริสตจักรในพื้นที่ได้ทำการติดตามผลต่อไป