Menu

problems

“พวกเขาล้อมข้าพเจ้าไว้ทุกด้าน พวกเขารายล้อมข้าพเจ้าเหมือนฝูงผึ้งข้าพเจ้าถูกกระหน่ำจะล้มลงอยู่แล้ว” สดุดี 118:11-13

             นี่เป็นเสียงโอดครวญจากผู้หนึ่งที่พบกับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต เขาถูกรุมกระหน่ำด้วย ปัญหาอย่างแสนสาหัส ขอให้เราวาดภาพคนที่ถูกฝูงผึ้งรุมต่อยมันน่ากลัวขนาดไหน ในชีวิตจริง หลายคนน่าสงสารมากที่ชีวิตเขาเผชิญกับปัญหารุมเร้าเข้ามา ปัญหาหนึ่งยังไม่เสร็จอีกปัญหาหนึ่ง ก็วิ่งเข้ามาหา เป็นปัญหาซ้อนปัญหา เขาหมดแรงที่จะสู้ ยุคสมัยใหม่เรามีเครื่องมือมากมายเพื่อช่วย แก้ปัญหาความยุ่งยาก ทำเรื่องยากๆ ให้ง่ายขึ้น แต่ความจริงที่ปรากฏปัญหาไม่ได้ลดลง ชีวิตกลับยิ่ง สับสนวุ่นวายและหนักหนาสากันยิ่งขึ้น

             เมื่อเผชิญกับปัญหาเช่นนี้เราต่างก็หาทางออกโดยวิธีต่างๆ   บ้างก็ไปหาหมอดู ไปบนบาน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครว่าดีไปหมด เข้าหายาเสพติด ยาระงับประสาท และบางคนปลิดชีวิตตนเอง เพื่อหนีปัญหา ผมไม่ตำหนิบุคคนเหล่านั้น ผมเองเคยโดนผึ้งไม่กี่ตัวไล่ต่อยก็แย่แล้ว ถ้าโดนทั้งฝูง คงรับไม่ใหว เช่นกัน ผู้ที่เขียนบทเพลงนี้ไม่ได้จบลงด้วยเรื่องถูกรุมล้อมด้วยปัญหาต่างๆ แต่เขาพูด ต่อไปว่า "แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพเจ้า" เขาพูดต่อไปว่าพระเจ้าช่วยเขาอย่างไร? ความช่วยเหลือ จาก พระเจ้าที่เขาได้รับไม่ใช่ทำให้เขาปลอดปัญหา แต่พระเจ้าช่วยให้เขาเกิดสติมั่นและได้รับพลังเอา ชนะปัญหาต่างๆ เหล่านั้น แทนที่เขาจะหมดพลังแต่พลังปัญหาที่เป็นเหมือนคลื่นใหญ่โตค่อยๆ หมดแรงลงในที่สุด กำลังจากพระเจ้าช่วยให้ฟันฝ่าอุปสรรคและเขากล่าวด้วยความยินดี ในที่สุดว่า "ข้าพเจ้าจะไม่ตายและมีชีวิตอยู่"

             พี่น้องที่รักขอให้ข้อความวันนี้เป็นพลังแก่ผู้ที่กำลังถูกปัญหารุมเร้า ขอมีสติและอย่าลืม เรามีพระเจ้าผู้ทรงพลังอันไม่จำกัดอยู่เคียงข้างเรา จงร้องหาพระองค ์ พระองค์ทรงฟังและตอบเรา แน่นอน ส่วนพี่น้องที่อยู่สุขสบายขอส่งคำอธิษฐานเผื่อผู้ที่มีปัญหา หาโอกาสให้กำลังใจ หนุนใจ เป็นเพื่อนที่เข้าใจ พระเจ้าจะอวยพรท่านแน่นอน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top