Alpha

ชีวิตมีแค่นี้เองหรือ???
เกิดมา - เรียนหนังสือ - ทำงาน - สร้างครอบครัว - จากโลกนี้ไป ถ้าชีวิตมีมากกว่านี้ล่ะ

ค้นหาคำตอบด้วยกันในอัลฟ่า ทั้งสนุกสุขใจ และได้เพื่อนใหม่ไปพร้อมๆ กัน สมัครฟรี ตลอดเดือน สิงหาคมนี้
อย่าพลาด! แนะนำหลักสูตรวันแรก วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม มีสองรอบให้เลือก เช้า 9.00 น. (ชั้น 5)
และบ่าย 13.30 น. (ชั้น 3 ห้อง 301)

รับใบสมัครได้ที่ เคาทน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 / ฝ่ายอภิบาล / ทีมงานอัลฟ่า คริสตจักรร่มเย็น