The Marriage Course3

“หลักสูตรพิเศษสำหรับคู่สมรส” (The Marriage Course) คริสตจักรร่มเย็น 10 ซ.พัฒนาการ 17 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ

       ทุกความสำเร็จในชีวิตต้องใช้ความอดทน การฝึกฝน และการทุ่มเทอย่างจริงจัง ชีวิตคู่ก็เช่นกัน ความสัมพันที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความรัก และยืนยงไปตราบชั่วชีวิตนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ ต้องใช้ความพยายามและทุ่มเทที่จะทำให้ความหวานชี่นและความสนุกยังคงดำรงอยู่ เราทุกคนก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก แม้ว่าจะมีชีวิตสมรสที่เต็มล้นด้วยความสุขอยู่แล้วก็ตาม

   สัมผัส Tea Time สุดแสนโรแมนติก คุณจะค้นพบคำตอบที่จะช่วยให้ชีวิตคู่มีสุขยิ่งขึ้น ในบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่มีการคุยเป็นกลุ่มและไม่ต้องเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น

 

 หลักสูตรคู่สมรสเป็นบทเรียนต่อเนื่อง 7 ครั้ง หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆต่อไปนี้ : 
1 สร้างรากฐานที่มั่นคง
2 ศิลปะแห่งการสื่อสาร
แก้ปัญหาความขัดแย้ง
4 พลังแห่งการให้อภัย
5 อิทธิพลของครอบครัว
6 เพศสัมพันธ์ที่ดี
7 ความรักที่แสดงออกด้วยการปฎิบัติ

** เฉลิมฉลองปิดหลักสูตรคู่สมรส**

 

 ค่าใช้จ่ายคู่ละ 
ตามกำหนดการณ์ผู้จัดนั้นๆ (รวมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสาร)

 สถานที่ 
คริสตจักรร่มเย็น 
10 ซ.พัฒนาการ 17 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 

 

 ติดต่อได้ที่ : 
คุณวันเพ็ญ มะโนทัย  089-139-3113

TMC 2016-051