When I was weak I will be strong

             

ในยุคที่ใครๆ ก็อยากมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง รายการโทรทัศน์ แสดงภาพชายหญิงสุขภาพดี กำลังออกกำลังกาย โฆษณาอาหารเสริม หรือเครื่องออกกำลังกาย เป็นสิ่งที่คุ้นชินตาเรา ในปัจจุบันที่มีความสับสน ภาระการงานหนัก ความกดดันและความเครียดสูง หลายคนจึงกลับมามองเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ

                อย่างไรก็ตามเมื่อชีวิตของอาจารย์เปาโลอยู่ในความทุกข์ยากและกดดัน ท่านกลับกล่าวบางสิ่งซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่หลายคนแสวงหากันในปัจจุบัน ท่านพูดว่า “เพราะ​เหตุ​นี้ เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​คริสต์ ข้าพ​เจ้า​จึง​พอใจ​ใน​บรรดา​ความ​อ่อน​แอ ใน​การ​ถูก​เยาะ​เย้ย​ต่างๆ ใน​ความ​ลำบาก ใน​การ​ถูก​ข่ม​เหง ใน​เหตุ​วิบัติ​ต่างๆ เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​อ่อน​แอ​เมื่อ​ใด ข้าพ​เจ้า​ก็​จะ​เข้ม​แข็ง​มาก​เมื่อ​นั้น” 2โครินธ์ 12:10

                มีคำถามว่า “ความอ่อนแอ จะกลับกลายเป็นความเข้มแข้งได้อย่างไร?” ในขณะที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวคำพูดนี้ ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์เชื่อว่า ท่านเป็นโรคตา จากการเดินทางยาวนานในการประกาศ ท่านกล่าวถึง “หนามในเนื้อ” (ข้อ7-8) และ พระธรรมกาลาเทีย 4.15 ได้บอกเป็นนัยว่าท่านมีปัญหาสุขภาพตา และรับความลำบาก ถูกข่มเหง เพราะเห็นแก่พระนามของพระคริสต์ด้วย เราจึงสรุปได้ว่าอาจารย์เปาโลมีความอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจในช่วงที่ท่านได้เขียนพระธรรมนี้

                สิ่งเดียวที่ยังคงเป็นความเข้มแข้งให้กับท่านคือ “พลังที่กล้าแกร่งในจิตวิญญาณ” ซึ่งอยู่ภายใน สวนกระแส สภาวะร่างกายและจิตใจที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ ในพระธรรมเล่มเดียวกันนี้ท่านได้กล่าวว่า “ฉะนั้น​เรา​จึง​ไม่​ย่อ​ท้อ ถึง​แม้​ว่า​สภาพ​ภาย​นอก​ของ​เรา​กำ​ลัง​ทรุด​โทรม​ไป แต่​สภาพ​ภาย​ใน​นั้น​ก็​ได้​รับ​การ​เปลี่ยน​ใหม่​ทุกๆ วัน” 2โครินธ์ 4:16 (ฉบับมาตรฐาน)

                การทำให้ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์เป็นสิ่งดี แต่การทำให้จิตวิญญาณเข้มแข็งเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า เพราะจิตวิญญาณที่เข้มแข็งจะยังคงสามารถเดินหน้าและต่อสู้กับปัญหาชีวิตต่อไปได้ แม้ร่างกายและจิตใจจะอ่อนกำลังก็ตาม วิธีการทำให้จิตวิญญาณเข้มแข็ง คือการนำจิตวิญญาณของเราเชื่อมต่อกับพลังอันไม่มีขีดจำกัดของพระเจ้า ร่วมกับการดำเนินชีวิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสิ่งต่างๆ เพื่อพระนามขององค์พระคริสต์ เพราะแท้จริงแล้ว นั่นคือเหตุผลที่เราถูกสร้างมา คือเพื่อ “ถวายเกียรติสิริแด่พระองค์” ดั่งที่อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “เพราะเหตุนี้ เพื่อเห็นแก่พระคริสต์...

                ถ้าท่านนำชีวิตของท่านเชื่อมต่อกับถ้อยคำของพระเจ้า อธิษฐาน นมัสการ สามัคคีธรรมกับพี่น้องร่วมความเชื่อเดียวกัน และดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระองค์ ท่านจะมีพลังในจิตวิญญาณที่เข้มแข้งเมื่ออาจารย์เปาโล และสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังท่าน