Advantageous disadvantage

                ถ้าพูดถึง “การได้เปรียบ - เสียเปรียบ” คนส่วนใหญ่คงไม่มีใครอยากเสียเปรียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจ มีบทเรียนมากมายสอนการบริหารจัดการเพื่อคงความได้เปรียบคู่แข่ง เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ แต่ในพระวจนะพระเจ้ากลับสอนเราให้ยอมเสียเปรียบ มัทธิว 5.39-41 กล่าวว่า “ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่าต่อสู้คนชั่ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย ถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาล เพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาเสียด้วยถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหนึ่งกิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร” คำถามคือคริสเตียนต้องเสียเปรียบตลอดเวลาหรือ?

                มีเรื่องจริง ในประเทศที่มีการข่มเหงคริสเตียนอย่างมาก ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง มีการถกกันเรื่องความเชื่อและอาจารย์ซึ่งเป็นคริสเตียนถูกถามบนหอประชุมว่า คุณเชื่อพระเยซูคริสต์ใช่ไหม เขาตอบว่า “ใช่ ผมเชื่อ” เขาถูกถามต่อไปว่า คุณเชื่อทุกคำที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลหรือไม่ เขาก็ตอบอีกว่า “ผมเชื่อ” ทันใดนั้นผู้ถามก็ตบแก้มขวาของอาจารย์ท่านนั้นอย่างแรงและพูดว่า “หันแก้มซ้ายของคุณ มาให้ตบด้วย” ท่ามกลางนักศึกษามากมายในหอประชุม อาจารย์ท่านนั้นไม่ตอบโต้และเขาก็ถูกตบที่แก้มอีกครั้งหนึ่ง ผู้ถามยังพูดต่อไปว่า “ผมอยากได้เสื้อของคุณ และตามพระคัมภีร์ของคุณ ผมว่าคุณควรจะถอดกางเกงของคุณมาให้ผมด้วย” และเพื่อยืนยันว่าอาจารย์ท่านนั้นเชื่อในพระคัมภีร์ เขาถอดเสื้อและกางเกง และเดินออกไป โดยสวมแต่กางเกงชั้นในตัวเดียว แต่สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้น เพราะมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยในหอพระชุม ได้มาหาอาจารย์คริสเตียนท่านนั้น และหลังจากพูดคุยกัน มีนักศึกษาจำนวนมากได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา

                คำสอนของพระเจ้า ไม่ใช่ให้เราขาดสติปัญญา หรือยอมเสียเปรียบไปหมดทุกเรื่อง แท้จริงแล้วพระคัมภีร์สอนให้เราฉลาด ซึ่งรวมถึงความฉลาดในการทำการค้าด้วย แต่สิ่งที่พระวจนะกำลังสอนเราคือ “ถ้าการเสียเปรียบของเรานั้น ทำให้เกิดผลดีบางอย่างในฝ่ายวิญญาณ เราก็ควรยอม” เราได้ยินคำพยานมากมายพูดถึง การยอมอดทนกับพี่น้อง เพื่อนฝูง และคนในครอบครัว แต่สุดท้าย การถูกตำหนิ การข่มเหง รวมถึงถูกเอาเปรียบ ได้ทำให้จิตใจของคนเหล่านั้นอ่อนลง และมาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์ในที่สุด

                พระเยซูคริสต์ทรงถูกกระทำทารุณอย่างอยุติธรรมเพื่อเห็นแก่ความรอดของเรา พระองค์ยอมเสีย เพื่อจะได้ผลฝ่ายวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเรา จงระลึกเสมอว่าถ้าท่านยอมถูกเอาเปรียบ เพื่อเล็งผลเลิศในฝ่ายวิญญาณ การเสียเปรียบนั้นจะนำพระพรและผลดีมากมายมาสู่ชีวิตของท่านและผู้คนรอบข้างท่านด้วย