Menu
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

pic pray2

อย่าอธิษฐานว่า   "ข้าแต่พระบิดา "

               ถ้าแต่ละวันท่านมิได้ประพฤติตนให้สมกับเป็นลูกของพระองค์

อย่าอธิษฐานว่า   " ของข้าพระองค์ทั้งหลาย "
               ถ้าชีวิตของท่านปิดต่อการปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นและเห็นแก่ตัว

อย่าอธิษฐานว่า   " พระองค์สถิตในสวรรค์ "
               ถ้าท่านคิดถึงสิ่งของในโลกนี้


อย่าอธิษฐานว่า   "ขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ "
               ถ้าท่านไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์


อย่าอธิษฐานว่า   "ขอให้แผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ "
               ถ้าท่านเข้าใจว่าหมายถึงความรุ่งเรืองทางวัตถุเงินทองลาภยศ

อย่าอธิษฐานว่า   " ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัย "
               ถ้าท่านไม่ยอมรับความทุกข์ยากลำบาก ( ถ้าเป็นน้ำพระทัยจริงๆ )

อย่าอธิษฐานว่า   "ขอโปรดประทานอาหารประจำวัน "
               ถ้าท่านปฎิเสธคนยากจน คนโหยหิวและคนที่ไร้ที่พึ่งทั้งหลาย

อย่าอฐิษฐานว่า   " ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษต่อผู้อื่นนั้น "
               ถ้าท่านยังมีใจโกรธแค้นชิงชัง ต่อกันและกันอยู่

อย่าอธิษฐานว่า   " ขออย่านำข้าพระองค์ไปในการทดลอง "
               ถ้าท่านยังคิดจะทำแต่ความบาปต่อไป

อย่าอธิษฐานว่า   "ขอทรงช่วยให้พ้นจาสิ่งชั่วร้าย "
               ถ้าท่านเองไม่ยอมปรับปรุงตนและพยายามเอาชนะความชั่ว

อย่าพูดว่า   " อาเมน "
                ถ้าท่านไม่จริงจังกับคำอธิษฐานทั้งหมด

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top