Menu

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

broken heart sad

สามัญสำนึกดีกระทำให้คนโกรธช้า และ มองข้ามการละเมิดไปเสียก็เป็นสง่าราศรีของเขา (สุภาษิต19:11)


           หลายปีมาแล้วผมเห็นคนใส่เสื้อ ด้านหลังของเขามีคำเขียนว่า คนมีสามัญ สำนึกไม่ใช่สามัญ คนมีสามัญสำนึกเป็นคนฉลาดรอบคอบเกี่ยวกีบการใช้ชีวิต เฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยว ข้องกับอารมณ์ความรู้สึก พระธรรสุภาษิตได้กล่าวไว้หลายแห่งเตือนใจเราให้ระมัด ระวังเรื่อง ความโกรธ คนที่มีสามัญสำนึกย่อมรู้จากประสบ การณ์ โดยไม่ต้องมีใครมาบอกว่า ความโกรธถ้าขาดการควบคุมมันอันตราย มันสร้างความเสียหายและความสูญเสียอย่างมาก พระธรรมยากอบกล่าวว่า "...จงช้าในการโกรธ เพราะความโกรธของมนุษย์ไม่ได้ก่อให้เกิดชีวิตชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประสงค์" (ยากอบ 1:19,20)
           ความโกรธในตัวของมันเองไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย ความโกรธอาจดี หรือไม่ดีก็ได้มันขึ้นอยู่กับเราโกรธอะไร แรงจูงใจของความโกรธเพื่อตอบสนองอะไร สิ่งที่ต้องระวังคือความโกรธที่สร้างความแค้นเคืองใจ ความโกรธที่สะสมและสุมไว้ในใจคอยเวลาที่แก้แค้น ดังนั้น พระธรรมสุภาษิตจึงแนะนำเราว่า "ให้เรามองข้าม" ความหมายคือรู้จักให้อภัย ไม่คอยนับว่า เขาทำผิดกับเรามากี่ครั้ง มีบางคนทั้งจดทั้งจำความผิดของผู้ที่กระทำต่อตน ดังนั้นชีวิตเขาอมทุกข์ไม่มีสง่าราศรี ตรงกันข้ามกับผู้มีใจอภัย ไม่เก็บความผิดของผู้อื่นมาแบกไว้ ไม่มีความแค้นเคืองใจ ใจเขาเบา สงบเยือกเย็น มีความสุขที่ได้อภัยไม่ถือโกรธใบหน้ามีความสุข มีสง่าราศรี.. แต่มันทำยาก อาจารย์เปาโลทราบดีในเรื่องนี้ จึงกล่าวว่า " โกรธเถิด" แต่อย่าให้ตะวันตกดิน
           อย่าแก้แค้น และโกรธข้ามคืน ก่อนตะวันตกดินจงเลิกโกรธ ถ้าไม่อยากมีใบหน้าหม่นหมอง แต่เป็นใบหน้ามีสง่าราศรี .อย่าเก็บความไม่พอใจ อย่าคอยนับแต่ความผิดของผู้อื่นที่ทำต่อตนเองจงให้อภัยกันและกันพระเยซูสอนเราในคำอธิษฐานว่า "ขอทรงยกหนี้(ความผิด)ของข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยกหนี้ (ความผิด)ให้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกัน"
(มัทธิว 5:12)

สิ่งที่ช่วยให้เราอภัยผู้อื่นได้คือ " มองดูส่วนดีของเขา"

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top