Black Ribbon
Menu

พระคำประจำวัน จาก อ.วีรชัย โกแวร์

09.10.2016

Running win2

"ท่านไม่ทราบหรือว่าในการแข่งขัน นักวิ่งทุกคนวิ่งทุกคนวิ่ง แต่มีคนเดียวที่ได้รับรางวัล ดังนั้นจงวิ่งเพื่อชิงชัยให้สำเร็จ ทุกดนที่เข้าแข่งขันต้องผ่านการฝึกที่เข้มงวด เขาทำเพื่อให้ได้มงกุฎอันไม่ยั่งยืน แต่เราทำเพื่อได้มงกุฏอันยั่งยืนตลอดกาล ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่วิ่งโดยไรัจุดหมาย และไม่ต่อสู้แบบนักมวยชกลมแต่ข้าพเจ้าฝึกฝนและควบคุมตนเองอย่างหนัก...1 โครินธ์ 9:24-27"

อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายหนุนใจและเตือนสติคริสเตียนที่เมือง โครินธ์ ที่ขาดวินัยชีวิตคริสเตียนให้ได้รับการปรับต้วใหม่ อาจารย์เปาโล ยกเอาเรื่องใกลัตัวพวกเขา คือเรื่องกีฬากับนักกีฬา ท่านชี้ให้เห็นว่า แม้ว่ารางวัลที่พวกนักกีฬาจะได้เป็นเพียงหรีดใบไม้ ความสดสวยของมันจะร่วงโรยไปอย่างรวดเร็ว แต่พวกเขายังทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ฝึกซ้อม ยอมที่จะอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ยิ่งไปกว่านั้นเท่าใด ชาวคริสต์ที่เมืองโครินธ์ผู้ที่จะได้รับรางวัลที่เหนือกว่า เป็นมงกุฏแห่งความชอบธรรมที่สง่าราศรีไม่มีวันหมอง อาจารย๋เปาโลยกตัวเองเป็นต้วอย่างท่านเองก็ต้องมีวินัยให้กับตนเอง ควบคุมไม่ให้เนื้อหนัง ความต้องการไฝ่ต่ำความต้องการตามค่านิยมของโลก ท่านตั้งเป้าชัดเจนว่าจะต้องเอาชนะมันไห้ได้ มิฉะนั้น ท่านเองจะกลายเป็นเหมือนนักกีฬาที่ไม่ไม่ผ่านการพิจารณาคำสอนนี้เป็นหลักการอมตะ ใชัได้ทุกยุคทุกสมัย คือ ถ้าเราจะเป็นคริสเตียนที่พระเจ้าเลือกให้เป็นนักกีฬาของพระองค์ เราต้องมีเป้าชัดเจนที่จะเป็นคริสเตียนที่ชนะ ต้องฝึกอบรมจิตใจตนเองให้ปฏิเสธความต้องการของอำนาจไฝ่ต่ำ ฝึกฝนดิดดีพูดดี และทำดี ฝึกวิยัยจัดระเบียบชิวิต ให้พระเจ้าเป็นหนึ่งเป็นเอกในชีวิต ฝึกเลิกทำตามใจตนเอง ฝึกทำในสิ่งที่ตนรู้ น้ำพระทัยของพระเจ้า ขอให้คำเตือนของเปาโล เตือนชาวโครินธ็ เตือนเราวันนี้เช่นกัน เพื่อรางวัลยั่งยืนที่รอเราอยู่

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์

Comments:

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.30 - 21.30 น.
วันพุธ                            09.30  - 21.30  น.

วันพฤหัส                        09.30  - 21.30  น.
วันศุกร์                           09.30  - 21.30  น.
วันเสาร์                          07.00 - 21.30  น.
วันอาทิตย์                      07.00 - 21.30  น.
*หมายเหตุ มีโปรแกรมอธิษฐานพิเศษ 24 ชั่วโมง จะแจ้งให้ทราบ

Go to top