ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราสัมผัสได้ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นมากระทบชีวิตประจำวันอย่างรุนแรง และหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆ ปรับตัวจนในที่สุดเราก็ไหลไปตามระบบใหม่

            แต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป และเราเองเกือบจะไม่รู้สึกกับความเปลี่ยนแปลงนั้น อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการดำเนินชีวิตโดยที่ตัวเองไม่รู้สึกตัว

            การเปลี่ยนแปลงมีมากมาย แต่สิ่งที่จะนำมาพูดถึงประการหนึ่งในวันนี้คือ เรื่องของการบริโภค บางคนเรียกยุคนี้ว่าเป็นยุค “บริโภคนิยม” ความหมายในที่นี้คือ ผู้บริโภคจะบริโภคตามกระแสสังคมที่ผู้ผลิตพยายามสร้างผลักดันให้เป็นไปตามความต้องการของตน ผู้ประกอบการจะทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยทุ่มเงินมหาศาลเพื่อศึกษาตลาดและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า และกำหนดผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ตามที่ตนเองเห็นว่าดีหยิบยื่นให้ผู้บริโภค และใส่ปุ๋ยการโฆษณาทุกรูปแบบกระตุ้น ต่อมกิเลสให้ผู้บริโภคควักกระเป๋า เป็นการปลูกถ่ายความคิดเพื่อสร้างความต้องการที่ไม่มีไม่ได้ให้กับผู้บริโภคเพื่อซื้อสินค้าของตน

            สังคมบริโภคนิยมยุคนี้เป็นอย่างไรก็ให้สังเกตดูพฤติกรรม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือยึดความสะดวกเป็นหลัก ไม่ค่อยจะคิดถึงว่าความสะดวกดังกล่าวจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีตามมา เป็นเหมือนสินค้าที่ผูกติดมากับสินค้าหลักที่เราต้องการจะซื้อโดยไม่รู้ ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการบริโภค เราต้องการความรวดเร็ว เราจึงบริโภคอาหาร Fast food ในรูปต่างๆ ที่ให้รสชาติถูกปาก ถูกใจว่ามันเร็วดี ภูมิใจที่จะได้มีเวลาทำงานมากขึ้น หลายครอบครัวบริโภคอาหารถุง อาหารกล่อง อาหารในขวด ฯลฯ ไม่คิดทำอาหารบริโภคเอง ไม่ทราบว่ากี่คนขณะนี้ทราบว่าสังคมโลก เป็นโรคต่างๆ อายุสั้น พฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะการบริโภคอาหารที่ขาดสารอาหาร ยิ่งไปกว่านั้นสารพิษ ในอาหารที่ส่ำสมในร่างกายบั่นทอนสุขภาพและทำให้คนเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น โรคเบาหวาน โรคหัวใจคร่าชีวิตเพิ่มขึ้นทุกที

            เมื่อพูดถึง “บริโภค” ไม่ได้หมายความถึงอาหารอย่างเดียว แต่หมายถึงความคิด ค่านิยมอื่นๆ ด้วย เนื่องจากจิตใจมนุษย์ค่อยๆ เสื่อมลง ค่านิยมการบริโภคก็เสื่อมลงไปด้วย จำนวนคนที่รักการบริโภคความ ถูกต้อง ความจริง ความมั่นคง หลักการดีๆ การมีวินัย ดูเหมือนจะน้อยลง

            ฉะนั้นในโลกของบริโภคนิยม แต่ละคนจะต้องมีสติและปัญญารู้จักเลือก รู้จักข่มใจ รู้จักความพอดี ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ผลิตออกมาไม่ดีหมด ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ผู้คนอยากบริโภคจะผิดหมด มันมีทั้งดีและไม่ดี มีทั้งสิ่ง ที่ให้ประโยชน์และให้โทษ เราคงไปหยุดยั้งความอยากและการผลิตที่เป็นอยู่และที่จะเกิดขึ้นคงไม่ได้ แต่ที่ทำได้คือ เราเป็นมนุษย์มีสิทธิพิเศษที่จะเลือกบริโภค จงเลือกบริโภคสิ่งที่ดี ยังมีหนังสือและสื่อรวมทั้ง สถานที่ๆ จะให้เราบริโภคสิ่งที่ดีๆ ได้ ถึงแม้จะมีน้อยก็ตาม เราจะเป็นและได้ตามที่เราบริโภคเข้าไป ฉะนั้น จงเลือกบริโภคแต่สิ่งที่ดีๆ